Rodzaje portfeli Bitcoin

Aby przychowywać, odbierać lub wysyłać Bitcoiny musisz posiadać portfel. Portfel to jakby program łączący Cię z siecią Bitcoin. Istnieje kilka różnych rodzaji portfeli BTC: online (przeglądarkowe) programowe (np. na Windows, …